AV10 - Ere zij God in de hoge

refrein

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

strofe

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen

slot

Amen, amen.