AT19 - Geloofd zij de Heer

strofe 1

Ik heb U lief
Heer, mijn Sterke
Heer, mijn Rots
Mijn Vesting, mijn Bevrijder

strofe 2

God, mijn Steenrots
Bij U kan ik schuilen
Mijn Schild, mijn Burcht
Kracht die mij redt

Ik roep, ik roep, ik roep
Ik roep, met heel mijn hart

strofe 3

U bent het Schild, dat mij redt
Uw rechterhand is mij tot steun
Uw Woord maakt mij sterk
U baant de weg
Voor mijn voet, ik wankel niet

Ik roep, ik roep, ik roep
Ik roep, met heel mijn hart

refrein 1

Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Want ik ben van mijn vijanden verlost

brug

In mijn nood riep ik tot de Heer
Ik schreeuwde naar God om hulp
En Hij hoorde mijn stem
Mijn roepen bereikte Hem

refrein 2

Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Want ik ben vrij van mijn vijanden
Want ik ben vrij van mijn vijanden

Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Geloofd zij de Heer
Want ik ben van mijn vijanden verlost