AK7 - Soms-blues

strofe 1

Soms, als ik weer wat stoms heb gedaan,
ja soms,
als ik mezelf wel voor m'n kop kan slaan,
doe ik nog veel dommer,
vergeet ik om ermee
naar de Heer te gaan.

strofe 2

Maar altijd als ik het aan de Heer vertel,
ja altijd,
als ik het eerlijk aan de Heer vertel,
dan vraagt Hij niet waarom,
maar zegt Hij: dat was dom,
maar Ik vergeef het wel.

refrein

Al is het al de tweede keer,
de derde of de vierde,
al is het al de vijfde keer,
de zesde of de zevende,
Jezus is de levende,
Jezus is de levende,
de achtste of de negende,
de tiende of de elfde,
Jezus is dezelfde.
Jezus is dezelfde.

strofe 3

Dus soms, als je weer wat stoms hebt gedaan,
ja soms,
als jij jezelf wel voor de kop kan slaan,
doe dan niet nog dommer,
vergeet niet om ermee
naar de Heer te gaan.