AK47 - Mijn God is de Koning

refrein

Mijn God is de Koning
van een heel mooi koninkrijk,
een plaats waar kind'ren spelen,
daar is iedereen gelijk.

Niemand is er eenzaam
of heeft er nog verdriet.
Alle kinderen zingen daar
het koninklijke lied.

strofe 1

Ik ben zo blij dat Hij mijn Koning is,
en dat Hij op de troon zit van mijn hart.
Zijn hemels licht zal stralen
als een gouden zonneschijn.
Voor prinsen en prinsessen
zal Hij eeuwig Koning zijn.

strofe 2

Ik wil voor altijd wonen in zijn huis,
want daar voel ik me veilig, dicht bij Hem.
Zijn eng'len zingen:
'Glorie voor de Allerhoogste Heer!'
En alle koningskind'ren
buigen in aanbidding neer.

slot

Ik ben een koningskind.
Ik ben een koningskind.
Ik ben een koningskind.
Ik ben een koningskind.

Jij bent een koningskind.
Jij bent een koningskind.
Jij bent een koningskind.
Jij bent een koningskind.