AK45 - Elke dag wil ik doen

refrein

Elke dag wil ik doen,
alles wat U mij opdraagt.
Elke dag wil ik doen,
wat U van mij vraagt.

strofe 1

Ik wil met U praten,
luist'ren naar Uw stem.
Knielen aan Uw voeten,
omdat ik graag bij U ben.

strofe 2

Voor U wil ik leven,
en Uw dienstknecht zijn.
And're mensen helpen
dat vindt U heel erg fijn.

strofe 3

Iedereen vertellen
dat U Koning bent.
Overal getuigen,
zodat de wereld U kent.

strofe 4

Altijd wil ik zingen
van Uw grote kracht.
U bent altijd bij mij
en U heeft alle macht.