AK31 - Jericho

strofe 1

Jericho had muren
van metersdikke steen.
Maar God zei tegen Israël:
je komt er wel doorheen!

Ze bliezen op de horens
en sloegen op de trom.
En juichten voor de Here
in zijn heiligdom.

refrein

En de muren van Jericho
de muren van Jericho vielen om.

strofe 2

Misschien heb jij zo’n Jericho,
een levensgroot probleem.
Het lijkt alsof het muren heeft,
je komt er niet doorheen.

Dan kun je Jezus danken
dat Hij het overwon.
En juichen voor de Here
in zijn heiligdom.