AK29 - ABC

refrein

ABCDEFG, Halleluja!
HIJKLMN, O, Heer Jezus!
OPQRSTU, U zij alle glorie!
UVW XYZ, 'k ben gered!